FAQ mondhygiënistes

Informatie voor de mondhygiënist.

Mondhygienisten

Wanneer is er een indicatie voor het plaatsen van implantaten?

Als er een functioneel element verloren is gegaan moet men in het kader van functieherstel in eerste instantie denken aan vervanging met behulp van een implantaat. Behalve als vervanging met behulp van een implantaat niet doelmatig is. Bijvoorbeeld bij verlies van een 37 en patiënt ervaart dit niet als een verlies, of als buurelementen van een verloren gegaan element kronen behoeven en daarom een brug doelmatiger is.

Besluit je eerder bij edentate of bij partieel dentate patiënten te implanteren?

Maakt niet uit, dit hangt van behandelplan af. Het wel of niet aanwezig zijn van bot heeft in ieder geval geen invloed op de indicatie wel of geen implantaat. Dit kan geregenereerd worden. Bijna alle patiënten kunnen met behulp van implantaten behandeld worden mits de algemene gezondheid dit toelaat.

Welke soort implantaat gebruikt u?

3I, Nobel Biocare en Straumann implantaten.

Wanneer besluit u antibioticum voor te schrijven?

Bij sinuslift / GBR-procedures en afhankelijk van de algemene gezondheid van de patiënt (hartklepafwijking en kunstheup zijn bijvoorbeeld indicaties)

Wat voor hulpmiddelen adviseert u bij verschillende implantaten?

Braun Plakcontrol met Perio-Aid gel (géén schurende tandpasta, titanium en goud zijn namelijk zachte materialen) en interdentale borsteltjes (ragers) in de zijdelingse delen. In het bovenfront niet rageren, maar flossen tenzij er geen papillen zijn (anders gaan de papillen weg).

Wat kan de mondhygiëniste betekenen voor de implantologiepatiënt?

De mondhygiëniste speelt een centrale rol in de handhaving van de mondgezondheid. Met name patiënten met een parodontale behandelhistorie  dienen opgenomen te worden in een 3 maandelijks nazorg systeem. Herhaaldelijk motiveren van patiënt en monitoren van de parodontale gezondheid is noodzaak bij patiënten met een parodontaal verleden.

Geadviseerd wordt om niet standaard te sonderen rondom implantaten omdat dan een porte déntree wordt gecreëerd voor micro-organismen door verbreking van de epitheliale aanhechting aan het zirconium of titanium. Door met de sonde lichte druk te geven op de sulcus kan beoordeeld worden of er mucositis aanwezig is. Bij vermoeden op een pocket kan voorzichtig gesondeerd worden, maar niet met kracht want dan kan implantaat niveau bereikt worden zonder aanwezigheid van pathologie. Het omgekeerde kan ook voorkomen: wel pathologie, maar geen pocket te sonderen (meestal wegens de vorm van de kroon. Een solo-opname kan uitkomst bieden.

Advies: bij vermoeden van peri-implantitis of niet te behandelen mucositis, patiënt terugverwijzen naar de implantoloog.

Komt de patiënt voor en na plaatsing implantaat bij de mondhygienist?

Ja, als daar aanleiding toe is. Een gezond parodontium is onontbeerlijk voorafgaand en volgend op en implantologische behandeling

Hoe wordt hyperplasie behandeld na plaatsing implantaat?

Mondhygiëne-instructie, eventueel resectie.

Hoe herkent u mucositis bij implantaten?

Melkachtig debris uit de sulcus bij druk op het tandvlees

Hoe behandelt u mucositis bij implantaten?

Mondhygiëne-instructie, reiniging implantaten/steg.

Welke interdentale hulpmiddelen adviseert u bij verschillende implantaten?

Afhankelijk van de situatie ragers, flos, brugnaalden, tape of schoenveters.

Welke poetsmethode adviseert u bij implantaten?

Vaste kronen en bruggen: Bass-methode/elektrisch gecombineerd met ragen in de zijdelingse delen en flossen in het front (uitgaande van intacte papillen)

Wrap around brug : elektrisch in combinatie met ragers en monddouche

Stegen: elektrisch in combinatie met ragers