DHaag 15 aangepast

Esthetic Alliance Program

CURSUS: Behandel-planning en restauratie op Implantaten.

 

Verwijskliniek TEK Groenendijk organiseert het Estetic Alliance Program. Dit  uitgebreide programma,  gepresenteerd  in  vier  sessies, biedt  zowel theoretische als praktische handvaten voor tandartsen die zich willen bekwamen in prothetiek op tandwortelimplantaten. Gedetailleerde richtlijnen  voor de planning van de behandeling vormen de basis  voor een succesvolle diagnose, waarna de procedures aan  bod  komen. Dit programma voorziet de tandarts van gestructureerde informatie over het plannen en restaureren op een enkelvoudig posterieur implantaat.

Cursuslocatie: Implantologie Den  Haag
Danckertsstraat 2
2517  TH DEN HAAG

Doelstellingen
• Vaardigheden opdoen in diagnostiek en behandelplanning.
• De restauratieve stappen leren kennen bij een  posterieur geplaatst tandwortelimplantaat.
• Maak van het werken op implantaten een  eenvoudig en voorspelbaar proces.
• Leer complicaties te voorkomen of te verhelpen.
• Leer acceptatie te verkrijgen  bij de patiënt voor een  implantaatbehandeling.

 
Per sessie zijn 3 Kwaliteitsregister Tandartsen punten te verkrijgen

 

Programma opzet : ontvangst met broodjes om 18.00 uur.
Start cursus          :  18:30 uur
Einde cursus        :  21:30 uur

Sessie 1 : suprastructuren op implantaten in de edentate situatie
– rondleiding en kennismaking
– bespreking van verschillende restauratieve opties
– diagnostiek en indicatiestelling
– mogelijkheden tot vergoeding vanuit de Basisverzekering
– richtlijnen voor indicatie
– tandtechnische uitvoering
– hands-on training

Sessie 2 : diagnostiek en inidcatiestelling bij dentate patiënten
– bespreking van restauratieve opties
– diagnostiek en indicatiestelling
– contra-indicaties
– casuspresentaties van de deelnemers vanuit de eigen praktijk
– opstellen behandelplan
– richtlijnen voor chirurgische voorbereiding

Sessie 3 : suprastructuren op implantaten bij dentate patiënten
– biomechanica en occlusie in de implantologie
– restauratief protocol kronen en bruggen op implantaten
– tandtechnisch uitvoering
– nazorgprotocol en complicatie management
– status van de behandeling van de patiënt vanuit de eigen praktijk
– hands-on training afdruktechniek

Sessie 4 : suprastructuren na immediate replacement en advanced cases
– immediate replacement protocol
– vervaardiging van suprastructuren in de esthetische zone
– tandtechnische uitvoering
– presentatie eindresultaat sasus vanuit de eigen praktijk
– uitreiking certificaten en aansluitend borrel.