Composiet en Porseleinen restauraties

Principes

De volledige vorming van een gebitselement (aanleg, maturatie en vorming van de volledige  radix) duurt 10 tot 12 jaar. Het tandweefsel behoort tot het hardste materiaal in ons menselijk lichaam. Het mag dan ook duidelijk zijn dat we het tandweefsel respectvol en minimaal invasief moeten behandelen en restaureren. Daarbij sluiten wij aan bij de biomimetische benadering: door de natuur als uitgangspunt te nemen minimaal invasief en maximaal effectief restaureren. Dit kan alleen na bestudering van de wetenschappelijke literatuur en met gebruikmaking van de juiste restauratie materialen en behandeltechnieken. Onze inspirators in dit kader zijn o.a. Pascal Magne, Michel Magne, Didier Dietschi, Lorenzo Vanini en Mauro Fradeani.

Chain-of death van een gebitselement

Door teveel tandweefsel weg te nemen is de kans dat  een gebitselement verloren gaat sterk verhoogd. Is  de pulpa eenmaal avitaal dan neemt de prognose van een gebitselement sterk af. Het gebruik van wortelstiften verhoogt de kans op wortelfractuur.

Biomimetische restauratieve tandheelkunde

Het principe van biomimetische restauratieve tandheelkunde is dat structuren die in de natuur voorkomen worden toegepast in de techniek om tanden te repareren.

Door te begrijpen waarom een bepaalde tand of kies juist die specifieke vorm heeft op een bepaalde locatie in de mond, door inzicht  te hebben in het krachtenspel dat zich in de mond en binnen een gebitselement afspeelt, en door te bestuderen hoe dentine en glazuur de krachten die op onze tanden inwerken opvangen, kortom door te focussen op hoe de natuur deze krachten opvangt, kunnen we concluderen dat er in het verleden vaak te veel tandweefsel is weggeslepen om tanden en kiezen te restaureren.

Met behulp van de bondingtechnieken die zich in een periode van 20 jaar hebben bewezen zijn we in staat om weefsel besparend te werken. Er hoeft geen gezond glazuur te worden afgeslepen omwille van houvast voor een kroon, het is niet noodzakelijk om niet ondersteund tandweefsel weg te slijpen. Wij beperken ons tot reparatie van het defect en preventie van verder weefselverlies.

Hoewel porselein verreweg de beste esthetische eigenschappen heeft,  heeft  gebruik van  dit harde materiaal niet altijd de voorkeur. Te harde materialen in het kauw vlak  voldoen niet aan het biomimetische principe.

In dit kader is de vraag die wij ons moeten stellen  of we moeten kiezen voor de zwakste schakel in de restauratie of juist in de tand. Met andere woorden: we gebruiken liever een wat zachter materiaal in de vorm van composiet dan porselein om de kauwvlakken te restaureren. Dit maakt het ontstaan van slijtage facetten  mogelijk, waardoor wordt voorkomen dat de tand breekt, de pulpa gaat ontsteken, de kaakgewrichten of kauwspieren overbelast raken of onverklaarde hoofdpijn ontstaat. Zeker bij behandeling van mensen die tandenknarsen geven wij de voorkeur aan een versleten restauratie, die eenvoudig te herstellen is, boven een kapotte tand.

Door middel van goede voorlichting begrijpen onze cliënten dat het beter is om een restauratie te vervangen dan een tand te vervangen en dát is de absolute basis van de biomimetische tandheelkunde. Een implantaat is en blijft een prima vervanging van een tand die verloren is gegaan maar uw eigen tanden zijn en blijven de beste en mooiste “implantaten” die er zijn. Met biomimetische tandheelkunde zijn we in staat het slijpen tot een absoluut minimum te beperken en de levensduur van uw eigen tanden te verlengen.