Algemene informatie Implantologie

Implantaatkroon – Standaard

Als er sprake is van verlies van één tand of kies is vervanging met behulp van een implantaatkroon de meest elegante methode om het verlies van een gebitselement te herstellen. Er ontstaat geen schade aan de overige tanden en kiezen, zoals dat wél gebeurt bij vervaardiging van een (ets)brug of een (frame)prothese. Eerst wordt het implantaat aangebracht, vervolgens wordt na een genzingsperiode van 2 tot 6 maanden hierop een tand of kies geschroefd.

Implantaatkroon – directe tandvervanging

In de esthetische zone (voortanden en kleine kiezen) wordt er gestreefd naar een directe vervanging: dat wil zeggen, verwijderen van de tand/kies, direct plaatsen van een implantaat en direct vervaardigen van een kunststof tand of kies hierop. Na een genezingsperiode van 6 maanden wordt er een porseleinen tand of kies gemaakt. Voordeel voor u als patiënt is dat u niet zonder tand of met een prothese door het leven hoeft, maar deze techniek voorkomt ook verder slinken van de kaak na verwijdering van de tand.

Implantaatbrug – standaard

Bij verlies van meerdere tanden of kiezen is een implantaatbrug meestal de beste manier om de functies van het gebit weer volwaardig te herstellen. Het comfort en het kauwvermogen van een implantaat gedragen brug of implantaat gedragen kronen is vele malen beter dan van een frameprothese. Eerst worden de implantaten geplaatst. Na een genezingsperiode van 2 tot 6 maanden wordt hierop de porseleinen brug aangebracht.


Implantaatbrug – directe vervanging

In de esthetische zone (voortanden en kleine kiezen) wordt er gestreefd naar een directe vervanging: dat wil zeggen, verwijderen van de tand/kies, direct plaatsen van een implantaat en direct vervaardigen van een kunststof tanden/kiezen op de implantaten. Ook bij vervanging van alle tanden en kiezen is vaak directe vervanging mogelijk, zodat u niet met een kunstgebit door het leven hoeft. Voorwaarde is dan wel dat uw tandvlees schoon en gezond is.


Klikgebit in de onderkaak

De meeste prothesedragers hebben klachten die variëren van pijn bij kauwen, een ingevallen mond, chronisch kapotte mondhoeken tot het loskomen van de prothese tijdens spreken, lachen, hoesten of niezen. Daardoor voelt men zich onzeker in het bijzijn van anderen. Een klikgebit biedt dan uitkomst. Afhankelijk van uw situatie zijn drukknoppen of een staafconstructie op twee, drie of vier implantaten noodzakelijk. Als u volledig tandeloos bent in de onderkaak en één of meerdere van bovengenoemde klachten heeft, kunt u een afspraak maken voor een  consult . Wij zullen aan de hand van een mondonderzoek en een röntgenfoto beoordelen of u in aanmerking komt voor het plaatsen van implantaten vanuit de Basisverzekering.

Klikgebit in de bovenkaak

Als er verlies optreedt van de boventanden, is er meestal nog wel voldoende houvast om een prothese te dragen. In sommige situaties is dit echter niet het geval, bijvoorbeeld als er te weinig kaakwal aanwezig is voor houvast van de prothese. In een dergelijk geval is een klikgebit op vier of zes implantaten de aangewezen oplossing. Soms is er te weinig botvolume aanwezig voor het aanbrengen van implantaten in de bovenkaak en is er voorafgaand een botherstellende operatie noodzakelijk.

De “All-on-4 brug”

Veel mensen laten het tegenwoordig liever niet meer zover komen dat zij een gebitsprothese moet gaan dragen. Als alternatief laat men een zogenaamde “All-on-4 brug” vervaardigen waarbij de als verloren te beschouwen tanden in één dag worden vervangen door een vaste brug op implantaten. Soms is het ook mogelijk om een gebitsprothese in één dag te vervangen door een vaste brug volgens ditzelfde concept.  Na drie tot zes maanden kan dan de definitieve kunstofbrug met titaniumversteviging of definitieve porceleien brug vervaardigd worden. Steeds meer mensen kiezen voor een vaste voorziening boven een uitneembaar kunstgebit.