Wat kan de mondhygiëniste betekenen voor de implantologiepatiënt?

De mondhygiëniste speelt een centrale rol in de handhaving van de mondgezondheid. Met name patiënten met een parodontale behandelhistorie  dienen opgenomen te worden in een 3 maandelijks nazorg systeem. Herhaaldelijk motiveren van patiënt en monitoren van de parodontale gezondheid is noodzaak bij patiënten met een parodontaal verleden.

Geadviseerd wordt om niet standaard te sonderen rondom implantaten omdat dan een porte déntree wordt gecreëerd voor micro-organismen door verbreking van de epitheliale aanhechting aan het zirconium of titanium. Door met de sonde lichte druk te geven op de sulcus kan beoordeeld worden of er mucositis aanwezig is. Bij vermoeden op een pocket kan voorzichtig gesondeerd worden, maar niet met kracht want dan kan implantaat niveau bereikt worden zonder aanwezigheid van pathologie. Het omgekeerde kan ook voorkomen: wel pathologie, maar geen pocket te sonderen (meestal wegens de vorm van de kroon. Een solo-opname kan uitkomst bieden.

Advies: bij vermoeden van peri-implantitis of niet te behandelen mucositis, patiënt terugverwijzen naar de implantoloog.

Posted in: Mondhygienisten