Wanneer is er een indicatie voor het plaatsen van implantaten?

Als er een functioneel element verloren is gegaan moet men in het kader van functieherstel in eerste instantie denken aan vervanging met behulp van een implantaat. Behalve als vervanging met behulp van een implantaat niet doelmatig is. Bijvoorbeeld bij verlies van een 37 en patiënt ervaart dit niet als een verlies, of als buurelementen van een verloren gegaan element kronen behoeven en daarom een brug doelmatiger is.

Posted in: Mondhygienisten