Wanneer besluit u antibioticum voor te schrijven?

Bij sinuslift / GBR-procedures en afhankelijk van de algemene gezondheid van de patiënt (hartklepafwijking en kunstheup zijn bijvoorbeeld indicaties)

Posted in: Mondhygienisten