Komt de patiënt voor en na plaatsing implantaat bij de mondhygienist?

Ja, als daar aanleiding toe is. Een gezond parodontium is onontbeerlijk voorafgaand en volgend op en implantologische behandeling

Posted in: Mondhygienisten